Συγκεκριμένες Αδυναμίες Turbo

Στη Melett παίρνουμε συνεχώς μια πληθώρα χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένους αριθμούς turbo και τους λόγους της αποτυχίας τους. Μέσα από τα πολύτιμα σχόλια των πελατών και τη δική μας διάγνωση βλαβών στο εσωτερικό τεχνικό μας τμήμα, έχουμε αρχειοθετήσει σε ένα κατάλογο τα ευρημάτων μας συγκεκριμένους αριθμούς turbo. Σημείωση: ο κατάλογος είναι με νούμερα turbo για την ευκολότερη πληροφόρηση.

Σημείωση: Οι πληροφορίες που συγκεντρώνοντα διαρκώς από διάφορες πηγές συμπεριλαμβανομένων: σχόλια πελατών, πληροφορίες από για την αγορά και το πρόγραμμα ανάλυσης βλαβών της Melett , παρέχεται για να βοηθήσει τους πελάτες μας να αναγνωρίζουν τις αδυναμίες συγκεκριμένων αριθμών turbo.
454135-0009 / 0010
H αποφραξη των βαλβίδων στην κυλινδροκεφαλή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια λαδιού στο στροβιλοσυμπιεστή, που προκαλείται από την αύξηση της πίεσης μέσα στο στροφαλοθάλαμο.

Αυτή η πίεση εμποδίζει το λάδι να ρέει πίσω στο στροφαλοθάλαμο μέσω του σωλήνα αποστράγγισης του turbo
αυξάνοντας την πίεση και τη θερμοκρασία του λαδιού προκαλώντας διαρροή λαδιού στο συμπιεστή του στροβιλοσυμπιεστή που έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση μπλε καπνού. Εάν αυτό εντοπιστεί αρκετά νωρίς
μια αλλαγή του φίλτρου θα είναι επαρκής για την επίλυση του προβλήματος.

Ωστόσο, εάν η απώλεια λαδιού συμβάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, το λάδι θα προκαλέσει
ανθρακώματα στο στρόβιλο και θα προκληθεί βλάβη στο turbo, αλλά και σε αυτή την περίπτωση
είναι απαραίτητο να γίνει αντικατάσταση και του φίλτρου πέρα απο την αντικατάσταση του στροβιλοσυμπιεστή.

Click on the turbo number for Melett parts availability: 454135-0009 / 454135-0010

Related page: Oil Leaks
49135-05671 / 05670 / 05660 / 05651 / 05650 / 05640 / 05620 / 05610
Έχουμε λάβει αναφορές ότι οι βλάβες σε ηλεκτρονικούς ενεργοποιητές είναι συχνό φαινόμενο σε αυτούς τους στροβιλοσυμπιεστές . Κατά τον διαγνωστικό έλεγχο του αυτοκινήτου, εμφανίζεται συνήθως κωδικός σφάλματος και συχνά οφείλετε σε απόφραξη του συστήματα εξαερισμού (αναθυμιάσεων ) του κινητήρα.

Το συγκρότημα εξαερισμού του κινητήρα που βρίσκεται στο πάνω μέρος του καλύμματος του εκκεντροφόρου μπορεί να φράξει προκαλώντας μη ικανοποιητική λειτουργία του κινητήρα. Αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση προκαλεί αύξηση της πίεση του στροφαλοθαλάμου, η οποία δημιουργεί μια αυξημένη αντίθετη πίεση στο κάρτερ αναγκάζοντας το λάδι να επιστρέψει πίσω σ το σωλήνα επιστροφής λαδιού του turbo. Η διατήρηση του φαινομένου για μεγάλη διάρκεια μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία ανθρακώματος γύρω από το μεταβλητό συγκρότημα των πτερυγίων περιορίζοντας την κίνηση τους (δηλαδή μπλοκάρισμα πτερυγίων). Αυτός ο περιορισμός επηρεάζει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού ενεργοποιητή και παράγει τους κωδικούς σφάλματος που εμφανίζονται κατά την διάγνωση που αναφέρθηκε παραπάνω.

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μια καταστροφή του turbo ή σε άλλες περιπτώσεις ο οδηγός μπορεί να βιώσει προβλήματα με το όχημα όπως η έλλειψη δύναμης ή και έντονο καπνό στα καυσαέρια.

Click on the turbo number for Melett parts availability: 49135-05671 / 49135-05670 / 49135-05660 / 49135-05651 / 49135-05650 / 49135-05640 / 49135-05620 / 49135-05610

Related pages: Oil Contamination / Oil Starvation / Oil Leaks
49135-05670
Ένα εμπόδιο στην εξαέρωσης του φίλτρο στην κυλινδροκεφαλή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του πετρελαίου μέσω του στροβιλοσυμπιεστή λόγω της αυξημένης πίεσης στον στροφαλοθάλαμο.
Αυτή η πίεση εμποδίζει το λάδι να επιστρέψει στο στροφαλοθάλαμο μέσω του σωλήνα επιστροφής λαδιού και αυξάνει την πίεση του turbo και τη θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα διαρροές λαδιού τόσο στο συμπιεστή όσο και στον στρόβιλο.

Εάν η διαρροή λαδιού εντοπιστεί σύντομα μια αλλαγή του φίλτρου θα είναι επαρκής για την επίλυση του προβλήματος.

Ωστόσο, εάν η διαρροή λαδιού δεν εντοπιστεί θα εμφανιστούν ανθρακώσεις στην φτερωτή του στροβίλου, με αποτέλεσμα την αποτυχία του turbo.

Related pages: Oil Leaks
49135-05895 / 05885 / 05880 / 05870 / 05850 / 05840 / 05830
Έχουμε λάβει αναφορές ότι οι βλάβες σε ηλεκτρονικούς ενεργοποιητές είναι συχνό φαινόμενο σε αυτούς τους στροβιλοσυμπιεστές . Κατά τον διαγνωστικό έλεγχο του αυτοκινήτου, εμφανίζεται συνήθως κωδικός σφάλματος και συχνά οφείλετε σε απόφραξη του συστήματα εξαερισμού (αναθυμιάσεων ) του κινητήρα.

Το συγκρότημα εξαερισμού του κινητήρα που βρίσκεται στο πάνω μέρος του καλύμματος του εκκεντροφόρου μπορεί να φράξει προκαλώντας μη ικανοποιητική λειτουργία του κινητήρα. Αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση προκαλεί αύξηση της πίεση του στροφαλοθαλάμου, η οποία δημιουργεί μια αυξημένη αντίθετη πίεση στο κάρτερ αναγκάζοντας το λάδι να επιστρέψει πίσω σ το σωλήνα επιστροφής λαδιού του turbo. Η διατήρηση του φαινομένου για μεγάλη διάρκεια μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία ανθρακώματος γύρω από το μεταβλητό συγκρότημα των πτερυγίων περιορίζοντας την κίνηση τους (δηλαδή μπλοκάρισμα πτερυγίων). Αυτός ο περιορισμός επηρεάζει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού ενεργοποιητή και παράγει τους κωδικούς σφάλματος που εμφανίζονται κατά την διάγνωση που αναφέρθηκε παραπάνω.

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μια καταστροφή του turbo ή σε άλλες περιπτώσεις ο οδηγός μπορεί να βιώσει προβλήματα με το όχημα όπως η έλλειψη δύναμης ή και έντονο καπνό στα καυσαέρια.

Click on the turbo number for Melett parts availability: 49135-05895 / 49135-05885 / 49135-05880 / 49135-05870 / 49135-05850 / 49135-05840 / 49135-05830

Related pages: Oil Contamination / Oil Starvation / Oil Leaks
49173-07506/8
Ο κινητήρας της PSA 1.6HDi έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και η χρήση λαδιού καλής ποιότητας είναι καθοριστικής σημασίας.  Η PSA έχει εγκαταστήσει ένα φίλτρο στο σωλήνα τροφοδοσίας λαδιού του turbo  και αναπόσπαστο ψυγείου φίλτρου  λαδιού για να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί αποτελεσματικά. Εάν χρησιμοποιείται ένα χαμηλότερης ποιότητας λάδι, οι εκθέσεις δείχνουν ότι αν ο κινητήρας λειτουργεί σε επίπεδα λαδιού κάτω του φυσιολογικού, αυτό μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει υψηλή συγκέντρωση αιθάλης στο έλαιο. Αυτή η αιθάλη μπορεί να αποφράψει το  φίλτρο που είναι εγκατεστημένο στο σωλήνα τροφοδοσίας του turbo, προκαλώντας την μη σωστή λειτουργία του. Η αντλία κενού μπορεί επίσης να υποφέρουν λόγω αυτού του είδους της ρύπανσης.

Καθώς το turbo περιστρέφεται με 230.000 r.p.m, θα είναι το πρώτο μέρος του κινητήρα που θα δείξει σημάδια προβλήματος. Αυτό μπορεί να συμβεί από τις 45.000 km και μετά εάν η στάθμη λαδιού είναι χαμηλή ή όταν οι αλλαγές του λαδιού δεν γίνονται και κατά τις περιόδους που ορίζει ο κατασκευαστής.

Click on the turbo number for Melett parts availability: 49173-07506 / 49173-07508

 Related page: Oil Contamination / Oil Starvation / Lack of Lubrication
49335-00510 / 00511 / 00500 / 00512 / 00560 / 00561 / 00580 / 00581 / 00582 / 00583 / 00584
Έχουμε λάβει αναφορές ότι οι βλάβες σε ηλεκτρονικούς ενεργοποιητές είναι συχνό φαινόμενο σε αυτούς τους στροβιλοσυμπιεστές . Κατά τον διαγνωστικό έλεγχο του αυτοκινήτου, εμφανίζεται συνήθως κωδικός σφάλματος και συχνά οφείλετε σε απόφραξη του συστήματα εξαερισμού (αναθυμιάσεων ) του κινητήρα. Ο κινητήρας Ν47 έχει ένα ολοκληρωμένο συγκρότημα εξαερισμού που βρίσκονται στο κάλυμμα του εκκεντροφόρου και μπορεί εύκολα να παρουσιάσει συμφόρηση ή μπλοκάρισμα προκαλώντας την μη σωστή λειτουργία του κινητήρα.
Επιπλέον συνιστάται «Η Αναγέννηση» του φίλτρο σωματιδίων diesel (DPF) να λαμβάνει χώρα για να αποφευχθεί ο περιορισμός του DPF λόγω του προφίλ οδήγησης. Εάν η αντίθλιψη της εξάτμισης συνεχίζει να αυξάνεται και δεν έχει δοθεί λύση αυτό θα προκαλέσει με τη σειρά του επιστροφή των καυσαερίων στο συγκρότημα άξονα του τούρμπο καταστροφή του thrust bearing, η οποία συνήθως οδηγεί στην καταστροφή του στροβίλου. Το θέμα αυτό στη συνέχεια θα επηρεάσει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού ενεργοποιητή και την εμφάνιση κωδικών βλάβης
κατά τον διαγνωστικό έλεγχο.
Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μια καταστροφή του turbo ή σε άλλες περιπτώσεις ο οδηγός μπορεί να βιώσει προβλήματα με το όχημα όπως η έλλειψη δύναμης ή και έντονο καπνό στα καυσαέρια.

Click on the turbo number for Melett parts availability: 49335-00510 / 49335-00511 / 49335-00500 / 49335-00512 / 49335-00560 / 49335-00561 / 49335-00580 / 49335-00581 / 49335-00582 / 49335-00583 / 49335-00584

49373-02000
Ο κινητήρας της PSA 1.6HDi έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και η χρήση λαδιού καλής ποιότητας είναι καθοριστικής σημασίας. Η PSA έχει εγκαταστήσει ένα φίλτρο στο σωλήνα τροφοδοσίας λαδιού του turbo και αναπόσπαστο ψυγείου φίλτρου λαδιού για να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί αποτελεσματικά. Εάν χρησιμοποιείται ένα χαμηλότερης ποιότητας λάδι, εκθέσεις δείχνουν ότι αν ο κινητήρας λειτουργεί σε επίπεδα λαδιού κάτω του φυσιολογικού, αυτό μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει υψηλή συγκέντρωση αιθάλης στο έλαιο. Αυτή η αιθάλη μπορεί να αποφράψει το φίλτρο που είναι εγκατεστημένο στο σωλήνα τροφοδοσίας του turbo, προκαλώντας την μη σωστή λειτουργία του. Η αντλία κενού μπορεί επίσης να υποφέρουν λόγω αυτού του είδους της ρύπανσης.

Καθώς το turbo περιστρέφεται με 230.000 r.p.m, θα είναι το πρώτο μέρος του κινητήρα που θα δείξει σημάδια προβλήματος. Αυτό μπορεί να συμβεί από τις 45.000 km και μετά εάν η στάθμη λαδιού είναι χαμηλή ή όταν οι αλλαγές του λαδιού δεν γίνονται και κατά τις περιόδους που ορίζει ο κατασκευαστής.

 Related page: Oil Contamination / Oil Starvation / Lack of Lubrication
5303-970-0248
Αυτό turbo αποτυγχάνει συχνά ως αποτέλεσμα του μολυσμένου λαδιού ή περιορισμού τροφοδοσίας λαδιού, προκαλώντας φθορά στα εσωτερικά εξαρτήματα του.

Related page: Oil Contamination / Oil Starvation
5303-970-0189
Ο Audi A4 1.9TDi και ο Audi 2.0TDi, είναι μοντέλα και τα δύο με Diesel Particulate Filter (DPF) και συχνά υποφέρουν από προβλήματα με τη μονάδα του στροβιλοσυμπιεστή.
Άλλα συνηθησμένα προβλήματα για το Audi A4 1.9TDi & 2.0TDi είναι τα προβλήματα των εγχυτήρων πετρελαίου, που προκαλώντας επιμόλυνση του λαδιού του κινητήρα. Η πιο συχνή αιτία προβλήματος εξαιτίας του DPF, το οποίο βρίσκεται κοντά στην εξάτμιση, έχει σχεδιαστεί για να παγιδεύει σωματίδια αιθάλης και με τον τρόπο αυτό περιορίζει τη ροή αέρα των αερίων εξάτμισης, το οποίο την πάροδο του χρόνου αυξάσει την πίεση επιστροφής. Υπερβολική και μακροπρόθεσμα αντίθλιψη θα αυξήσει την πίεση στα μηχανικά εξαρτήματα και επειδή ο στροβιλοσυμπιεστής είναι άμεσα συνδεδεμένο με το DPF, αυτή θα είναι η πρώτη μονάδα για να δείξει σημάδια κακής λειτουργίας.

Related page: Oil Contamination / Oil Starvation
720168-0011
Ο σωλήνας αποστράγγισης λαδιού έχει μια τάση να φράζει με την πάροδο του χρόνου προκαλώντας αύξηση της
πίεσης λαδιού εντός του τούρμπο. Αυτή η αυξημένη πίεση αναγκάζει το λάδι να περάσει στο σύστημα εξαγωγής καυσαερίων και εισαγωγής αέρα του κινητήρα, προκαλώντας μπλε καπνό από την εξάτμιση. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να συμβεί ακόμη και κατά τη διαδικασία της τοποθέτησης ενός νέου turbo, ακόμη και όταν δεν έχει συμβεί προηγουμένως . Ο σωλήνας αποστράγγισης λαδιού πρέπει να αντικατασταθεί κατα την αλλαγή του turbo.

Related page: Oil Leaks
724930-0010
Σε αυτό το τούρμπο μεταβλητή γεωμετρίας , η δημιουργία άνθρακα γύρω από τα μεταβλητά πτερύγια είναι ένας συχνός λόγος αποτυχίας, που περιορίζει την κίνηση του βραχίονα του ενεργοποιητή. Η δημιουργία άνθρακα γύρω από τα μεταβλητά πτερύγια συνήθως αναφέρετε ως πάθηση «κολλημένων πτερυγίων ». Ο περιορισμός αυτός μπορεί να μειώσει την πίεση υπερπλήρωσης και μπορεί να οδηγήσει το όχημα σε κατάσταση ‘limp home mode’ από το σύστημα διαχείρισης του κινητήρα για να προσπαθήσει να αποτρέψει την περαιτέρω ζημία στο όχημα. Είμαστε ενημέρωσε ότι οι οδηγοί έχουν σαν βίωμα το άναμμα της λυχνίας κινητήρα και την απώλεια ισχύος.
727477-000*
Η Nissan παρουσιάζει μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού για τα μοντέλα Primera, Almera, Almera Tino και το X-Trail, όπου οι στρόβιλοι υπόκεινται σε σημαντική ώθηση σε  μικρό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα την υπερβολική ταχύτητα και άλλα θέματα.

Related page: Overspeeding
728680-0007 / 0009 / 0010 / 0012 / 0013 / 0015
Η σύνηθες αιτία για την αποτυχία σε ένα συγκρότημα μεταβλητών πτερυγίων είναι η συσσώρευση άνθρακα γύρω από αυτά, το οποίο περιορίζει την κίνηση του βραχίονα ενεργοποιητή και δημιουργεί έναν κωδικό σφάλματος στον ηλεκτρονικό ενεργοποιητή. Αυτή τη δημιουργία άνθρακα γύρω από τα μεταβλητά πτερύγια συνήθως αναφέρεται ως πάθηση κολλημένων πτερυγίων. Ο περιορισμός αυτός μπορεί να είναι η αιτία στο να εμφανιστούν ζητήματα πίεση υπερπλήρωσης και μπορεί να οδηγήσει το όχημα να τεθεί σε κατάσταση limp mode (limp home mode) από το σύστημα διαχείρισης του κινητήρα για να προσπαθήσει να αποτρέψει την
περαιτέρω ζημία στο όχημα. Μερικές φορές, το πρώτο πράγμα που ο οδηγός μπορεί να βιώσει είναι η το άναμμα της λυχνίας του κινητήρα και η απώλεια ισχύος.

Αυτό που ακούμε στην αγορά είναι ότι οι κινητήρες παράγουν τον κωδικό βλάβης P132B. Ο κωδικός βλάβης P132B αναφέρεται σε ένα ελάττωμα RΕΑ (Rotary Electronic Actuator fault) και αυτό αποθηκεύτηκε σαν σφάλμα κατά τον έλεγχο του ηλεκτρονικού ενεργοποιητή.

Click on the turbo number for Melett parts availability: 728680-0007 / 728680-0009 / 728680-0010 / 728680-0012 / 728680-0013 / 728680-0015

728680-0015
Σε αυτόν τον στροβιλοσυμπιεστή μεταβλητού ακροφυσίου, η δημιουργία άνθρακα γύρω από τα μεταβλητά πτερύγια συναρμολόγησης είναι ένας συχνός λόγος αποτυχίας, που περιορίζει την κίνηση του βραχίονα του ενεργοποιητή. Η δημιουργία άνθρακα γύρω από τα μεταβλητά πτερύγια συνήθως αναφέρεται ως πάθηση
‘κολλώδoυς πτερυγίου ». Ο περιορισμός αυτός μπορεί να μειώσει την πίεση υπερπλήρωσης και μπορεί να οδηγήσει το όχημα να τεθεί σε ‘limp home mode’ από το σύστημα διαχείρισης του κινητήρα για να προσπαθήσει να αποτρέψει την περαιτέρω ζημία στο όχημα. Έχουμε την ενημέρωση ότι οι οδηγοί βιώνουν το «άναμα λυχνίας κινητήρα» και την απώλεια ισχύς.
742693-0003
Σε αυτόν τον στροβιλοσυμπιεστή μεταβλητού ακροφυσίου, η δημιουργία άνθρακα γύρω από τα μεταβλητά πτερύγια συναρμολόγησης είναι ένας συχνός λόγος αποτυχίας, που περιορίζει την κίνηση του βραχίονα του ενεργοποιητή. Η δημιουργία άνθρακα γύρω από τα μεταβλητά πτερύγια συνήθως αναφέρεται ως πάθηση ‘κολλώδoυς πτερυγίου ». Ο περιορισμός αυτός μπορεί να μειώσει την πίεση υπερπλήρωσης και μπορεί να οδηγήσει το όχημα να τεθεί σε ‘limp home mode’ από το σύστημα διαχείρισης του κινητήρα για να προσπαθήσει να αποτρέψει την περαιτέρω ζημία στο όχημα. Έχουμε την ενημέρωση ότι οι οδηγοί βιώνουν το «άναμα λυχνίας κινητήρα» και την απώλεια ισχύς.
753420-0005
Ο κινητήρας της PSA 1.6HDi έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και η χρήση λαδιού καλής ποιότητας είναι καθοριστικής σημασίας. Η PSA έχει εγκαταστήσει ένα φίλτρο στο σωλήνα τροφοδοσίας λαδιού του turbo και αναπόσπαστο ψυγείου φίλτρου λαδιού για να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί αποτελεσματικά. Εάν χρησιμοποιείται ένα χαμηλότερης ποιότητας λάδι, εκθέσεις δείχνουν ότι αν ο κινητήρας λειτουργεί σε επίπεδα λαδιού κάτω του φυσιολογικού, αυτό μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει υψηλή συγκέντρωση αιθάλης στο έλαιο. Αυτή η αιθάλη μπορεί να αποφράψει το φίλτρο που είναι εγκατεστημένο στο σωλήνα τροφοδοσίας του turbo, προκαλώντας την μη σωστή λειτουργία του. Η αντλία κενού μπορεί επίσης να υποφέρουν λόγω αυτού του είδους της ρύπανσης.

Καθώς το turbo περιστρέφεται με 230.000 r.p.m, θα είναι το πρώτο μέρος του κινητήρα που θα δείξει σημάδια προβλήματος. Αυτό μπορεί να συμβεί από τις 45.000 km και μετά εάν η στάθμη λαδιού είναι χαμηλή ή όταν οι αλλαγές του λαδιού δεν γίνονται και κατά τις περιόδους που ορίζει ο κατασκευαστής.

 Related page: Oil Contamination / Oil Starvation / Lack of Lubrication
762965-*

Μια συχνή βλάβη είναι η έλλειψη λίπανσης εξαιτίας των περιορισμών στο σωλήνα τροφοδοσίας λαδιού.

Related page: Lack of Lubrication
763091-0004
Έχουμε λάβει αναφορές ότι οι βλάβες σε ηλεκτρονικούς ενεργοποιητές είναι συχνό φαινόμενο σε αυτούς τους στροβιλοσυμπιεστές . Κατά τον διαγνωστικό έλεγχο του αυτοκινήτου, εμφανίζεται συνήθως κωδικός σφάλματος και συχνά οφείλετε σε απόφραξη του συστήματα εξαερισμού (αναθυμιάσεων ) του κινητήρα.

Το συγκρότημα εξαερισμού του κινητήρα που βρίσκεται στο πάνω μέρος του καλύμματος του εκκεντροφόρου μπορεί να φράξει προκαλώντας μη ικανοποιητική λειτουργία του κινητήρα. Αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση προκαλεί αύξηση της πίεση του στροφαλοθαλάμου, η οποία δημιουργεί μια αυξημένη αντίθετη πίεση στο κάρτερ αναγκάζοντας το λάδι να επιστρέψει πίσω σ το σωλήνα επιστροφής λαδιού του turbo. Η διατήρηση του φαινομένου για μεγάλη διάρκεια μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία ανθρακώματος γύρω από το μεταβλητό συγκρότημα των πτερυγίων περιορίζοντας την κίνηση τους (δηλαδή μπλοκάρισμα πτερυγίων). Αυτός ο περιορισμός επηρεάζει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού ενεργοποιητή και παράγει τους κωδικούς σφάλματος που εμφανίζονται κατά την διάγνωση που αναφέρθηκε παραπάνω.

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μια καταστροφή του turbo ή σε άλλες περιπτώσεις ο οδηγός μπορεί να βιώσει προβλήματα με το όχημα όπως η έλλειψη δύναμης ή και έντονο καπνό στα καυσαέρια.

Related page: Oil Leaks
762965-0001 / 0002 / 0003 / 0007 / 0008 / 0020
Έχουμε λάβει αναφορές ότι οι βλάβες σε ηλεκτρονικούς ενεργοποιητές είναι συχνό φαινόμενο σε αυτούς τους στροβιλοσυμπιεστές . Κατά τον διαγνωστικό έλεγχο του αυτοκινήτου, εμφανίζεται συνήθως κωδικός σφάλματος και συχνά οφείλετε σε απόφραξη του συστήματα εξαερισμού (αναθυμιάσεων ) του κινητήρα.

Το συγκρότημα εξαερισμού του κινητήρα που βρίσκεται στο πάνω μέρος του καλύμματος του εκκεντροφόρου μπορεί να φράξει προκαλώντας μη ικανοποιητική λειτουργία του κινητήρα. Αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση προκαλεί αύξηση της πίεση του στροφαλοθαλάμου, η οποία δημιουργεί μια αυξημένη αντίθετη πίεση στο κάρτερ αναγκάζοντας το λάδι να επιστρέψει πίσω σ το σωλήνα επιστροφής λαδιού του turbo. Η διατήρηση του φαινομένου για μεγάλη διάρκεια μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία ανθρακώματος γύρω από το μεταβλητό συγκρότημα των πτερυγίων περιορίζοντας την κίνηση τους (δηλαδή μπλοκάρισμα πτερυγίων). Αυτός ο περιορισμός επηρεάζει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού ενεργοποιητή και παράγει τους κωδικούς σφάλματος που εμφανίζονται κατά την διάγνωση που αναφέρθηκε παραπάνω.

Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μια καταστροφή του turbo ή σε άλλες περιπτώσεις ο οδηγός μπορεί να βιώσει προβλήματα με το όχημα όπως η έλλειψη δύναμης ή και έντονο καπνό στα καυσαέρια.

Click on the turbo number for Melett parts availability: 762965-0001 / 762965-0002 / 762965-0003 / 762965-0007 / 762965-0008 / 762965-0020

Related page: Oil Leaks
VF40
Αυτός ο στροβιλοσυμπιεστή έχει τοποθετημένο μικροφίλτρο στην τροφοδοσία λαδιού,το οποίο γίνεται να μπλοκάρει με την πάροδο του χρόνου και περιορίζει την παροχή του λαδιού στο συγκρότημα του πυρήνα με αποτέλεσμα την αποτυχία. Μερικοί από τους πελάτες μας κατήργησαν αυτό το μικροφίλτρο εντελώς ώστε να αποτρέψουν την ίδια αστοχία επαναλαμβανόμενα. Το περίβλημα της τουρμπίνα μπορεί επίσης να υποστεί σοβαρές ζημιές ως συνέπεια της αρχικής αποτυχίας.

Related page: Oil Starvation / Lack of Lubrication
VICF
Λόγω της σκλήρυνσης του εύκαμπτου παρεμβύσματος μεταξύ του σωλήνα αναρρόφησης λαδιού και του φίλτρου στο κάρτερ, η αντλία λαδιού αντλεί ένα μίγμα αέρα και λαδιού προκαλώντας μείωση της πίεσης λαδιού. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή λαδιού και να οδηγήσει σε βλάβη του turbo.

Related page: Oil Leaks
VJ32
Οχήματα με αυτό το turbo έχουν παρουσιάσει σοβαρά προβλήματα με το φίλτρο σωματιδίων diesel (DPF)
και εάν δεν επιλυθούν γρήγορα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άλλα προβλήματα όπως:
• Απόφραξη του DPF – με αποτέλεσμα το άναμμα της λυχνίας κινητήρα στο ταμπλό, την απώλεια
ισχύος και να τεθεί σε κατάσταση limp home mode.

  • Αδυναμία να σταματήσει η «Λειτουργία αναγέννηση» – με αποτέλεσμα διαρροή πετρελαίου στο λάδι και την έλλειψη λίπανσης.
  • Η εναπόθεση άνθρακα στη βαλβίδα EGR.
  • Αντίθλιψη που προκαλούνται από τις εναποθέσεις άνθρακα που μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη αποτυχία του turbo
  • Βλάβη στα μπεκ ψεκασμού που προκαλείται από άνθρακα που συσσωρεύεται.
  • Ζημιές στις τσιμούχες του κινητήρα που μπορούν να προκαλέσουν υπερσυμπίεση.

Πελάτες έχουν ενημερωθεί ότι το καλύτερο είναι να αφαιρεθεί εντελώς το σύστημα DPF από εξειδικευμένο συνεργείο.

Related page: Oil Leaks / Lack of Lubrication