Βίντεο με το Εργοστάσειο της Melett

Με τη ποιότητα στο επίκεντρο του ό, τι κάνουμε, το βίντεο θα σας οδηγήσει σε ένα ταξίδι μέσα από τις διαδικασίες κατασκευής που εμπλέκονται στην παραγωγή με ακριβείας μηχανικών μερών τούρμπο της Melett.

Ξεκινώντας με την πλήρη διάγνωση βλαβών και λεπτομερή ανάλυση των τούρμπο για την ανάπτυξη, το βίντεο τονίζει τις ενδοεταιρικές ικανότητες μηχανολογίας, ενσωματώνοντας δυνατότητες 3D μέτρησης και λογισμικό μοντελοποίησης, για να δημιουργήσει τα μηχανολογικά σχέδια για την κατασκευή.

Το βίντεο προσπαθεί να σας δείξει την εικόνα πίσω απο την σκηνή της νέα Μονάδας Παραγωγής της Melett, τονίζοντας τα σύγχρονα μηχανήματα και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των καλύτερων ποιοτικών εξαρτημάτων επισκευής και στη συνέχεια έρχεται πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου κάθε τμήμα υποβάλλεται σε τελικό έλεγχο ποιότητας πριν να συσκευαστεί σε ένα αυθεντικό κουτί Melett.

Το βίντεο καταλήγει με την διορατικότητα της Melett στη νέα και πολύ εκτεταμένη Παραγωγή Πυρήνα στο Ηνωμένου Βασιλείου, συλλαμβάνοντας τις αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου σε κάθε στάδιο της παραγωγής.