Αναζήτηση με βάση τον Κατασκευαστή Οχήματος

Αυτή η λειτουργίας αναζήτησης έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να βρείτε τον αριθμό εξαρτήματος turbo όταν είναι γνωσό μόνο το όχημα που είναι τοποθετημένο. Σημείωση: Πολλά διαφορετικά μοντέλα Turbo τοποθετούντε σε παρόμοιες εφαρμογές, ως εκ τούτου, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα κατά τη χρήση αυτής της μεθόδου. Ο μόνος τρόπος για να είναι 100% ακριβές είναι να πάρετε τον αριθμό turbo από το πραγματικό turbo.

Εύρεση αριθμού στροβιλοσυμπιεστή μόνο όταν είναι γνωστή η χρήση του οχήματος