Melett Turbo Glossary

<

Term Description
A/R A / R (Περιοχή / ακτίνα) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να ορίσει ένα γεωμετρικό χαρακτηριστικό όλων των περιβλημάτων στροβίλου και συμπιεστή.
Bearing Housings Χυτό κέλυφος σιδήρου, στο κέντρο του turbo που στεγάζει το δακτύλιο στεγανοποίησης (pistonring) του στροβίλου, το έδρανο (journalbearing) και το έδρανο ώσης (thrustbearing), τα οποία όλα τροφοδοτούνται με λάδι υπό πίεση από τον κινητήρα.
Choke Line Δείχνει το όριο ροής και βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του χάρτη συμπιεστή.
CHRA / Συγκροτήματα Πυρήνα (CentreHousingRotatingAssembly) – (Κέντρο Στέγασης περιστρεφόμενου συγκροτήματος) Το CHRA είναι ουσιαστικά ένα τούρμπο εκτός του περίβλημα του στροβίλου και του συμπιεστή, ενσωματώνοντας το πλήρως περιστρεφόμενο συγκρότημα, τον άξονα και τη φτερωτή, το περίβλημα του εδράνου και τη φτερωτή συμπίεσης.
Compressor Wheels Ακτινικών πτερυγίων αεροσυμπιεστής μέσα στο τούρμπο που αντλεί τον φιλτραρισμένο ατμοσφαιρικό αέρα, τον συμπιέζει μέσα στο περίβλημα και στη συνέχεια τον αποβάλλει στην εισαγωγή του κινητήρα.
Διορθωμένη Ροή Αέρα Για να σχεδιάσετε τα δεδομένα της ροής του αέρα σε ένα χάρτη συμπίεσης, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η ροή διορθώνεται λογιστικά  από διαφορές που επηρεάζουν την πυκνότητα του αέρα όπως οι ατμοσφαιρικές συνθήκες.
Free-Float Είναι ένα turbo χωρίς Wastegate. Ως εκ τούτου, το τούρμπο δεν είναι σε θέση να ρυθμίζει το ίδιοι τα επίπεδα ώθησης του.
Heat Shields Λεπτή πλάκα που προστατεύει και διαχωρίζει το επάνω μέρος του περιβλήματος εδράνου από τις υψηλές θερμοκρασίες των καυσαερίων. Είναι τοποθετημένο μεταξύ του περιβλήματος εδράνου και της περιστρεφόμενης φτερωτής στροβίλου.
Journal Bearings Προσαρμόζεται στο εσωτερικό της οπής του περιβλήματος εδράνου και εμποδίζει την ακτινική κίνηση του άξονα και της φτερωτής.
On-Centre Turbine Housings OOn- Center περιβλήματα της τουρμπίνας είναι ένα παλιάς σχεδίασης περίβλημα στροβίλου με κεντραρισμένο pad εισόδου του στροβίλου.
O-Rings Μη κινούμενο παρέμβυσμα το οποίο εμποδίζει το λάδι ή τον αέρα να περάσει ανάμεσα στα διάφορα μέρη.
Overspeeding Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται όταν ένα turbo λειτουργεί αρκετά πάνω από τα κανονικά όρια λειτουργίας του
Piston Rings Τύπος στεγανοποίησης που χρησιμοποιείται συνήθως σε τούρμπο για την αποτροπή του αέρα, των καυσαερίων η του λαδιού να περάσει όπου δεν πρέπει. Στεγανοποίηση διαφορικής πίεσης.
Pressure Ratio Pressure Ratio
Repair Kits Minor – περιλαμβάνει μόνο τα βασικά εξαρτήματα.Major – περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την πλήρη επισκευή του turbo.Universal Kits – περιλαμβάνει κάθε παραλλαγή για να καλύψει όλες τις παραλλαγές του κάθε μοντέλου, δηλαδή. Επίπεδη ή superback φτερωτές συμπίεσης, ευθύς ή λεπτοί άξονες κ.λπ.
Seal Plates Το εξάρτημα συνήθως είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, έχει μια οπή που στεγάζει τον συμπιεστή και το στεγανοποιητικό δαχτυλίδι του εμβόλου που τρέχει στο αυλάκι της πατούρα λαδιού ή στο κολάρο του thrust. Σε ορισμένα μοντέλα αυτό το εξάρτημα διπλασιάζει την στήριξη της φλάντζας στο περίβλημα του συμπιεστή.
Shaft & Wheels Το πλήρες συγκρότημα που περιγράφει την φτερωτή τουρμπίνας και τον άξονα ως ένα εξάρτημα – (που αναφέρεται επίσης ως «στρόβιλος – τουρμπίνα»), χρησιμοποιεί τη ροή των καυσαερίων του κινητήρα για να περιστραφεί η τουρμπίνα, η οποία με τη σειρά της περιστρέφει μια αντλία αέρα.
Shaft Nuts Κρατά την φτερωτή του συμπιεστή και τα άλλα περιστρεφόμενα μέρη της ομάδας πάνω στον άξονα, συνήθως έχει ένα αριστερόστροφο σπείρωμα στις σύγχρονες τουρμπίνες, αυτό το υψηλής κατασκευαστικής ακρίβειας παξιμάδι πρέπει να σφιχτεί με μια συγκεκριμένη ροπή
Thrust Bearings Ένα ενιαίο επίπεδο έδρανο που υποστηρίζει τις θετικές και αρνητικές αξονικές δυνάμεις που δημιουργούνται όταν το στροφείο του turbo επιταχύνει και επιβραδύνει. Το έδρανο είναι σταθερό και το περιλαίμιο του thrust λειτουργεί μέσα σε αυτό. Ένα φίλμ πίεσης λαδιού χωρίζει τις κεκλιμένες επιφάνειες των εδράνων από τις επιφάνειες περιλαίμιου.
Thrust Collar Προσαρμόζεται ανάμεσα στο journalbearingκαι το thrustbearing, που ενεργεί ως μαξιλάρι για να αποτρέψει τα μέρη να έρθουν σε επαφή.
Thrust Flingers Βρίσκεται πάνω στον άξονα του στροβίλου, αυτό είναι τοποθετημένο μέσα  στη τρύπα στης πλάκα στεγανοποίησης και δρα ως διαχωριστικό / στεγανοποιητικό μεταξύ του thrustbearing, της πλάκα στεγανοποίησης (sealplate) και του τροχό συμπιεστή (compressorwheel).
Thrust Washer Toμισό ενός πλήρους περιλαίμιου thrust (thrustcollar) που λειτουργεί στην κάτω πλευρά του thrustbearing. Το περιλαίμιο ώθηση (thrustcollar)είναι μερικές φορές σε δύο κομμάτια για εφαρμογές όπως ένα 360 μοιρών thrustbearing.
Trim Προσδιορίζεται σαν το λόγο της φτερωτής του στροβίλου και της φτερωτής συμπιεστή. Για να υπολογίσουμε το trimχρησιμοποιούμε τις διαστάσεις inducerκαι exducer. Για παράδειγμα: Inducer2/Exducer2 = Trim

Journal BearingsFits inside the bore of the bearing housing and prevents radial movement of the shaft & wheel.On-Centre Turbine HousingsOn-centre turbine housings is an old design turbine housing with a centred turbine inlet pad.O-RingsNon-moving seal which prevents oil or air getting between different components.OverspeedingIs a term used when a turbo is operating well above its normal operating limits.Piston RingsType of seal commonly used in turbochargers to prevent air, gas or oil getting where it shouldn’t. A pressure differential seal.Pressure RatioAbsolute outlet pressure divided by absolute inlet pressure. For Example: (Boost + DPIntercooler+ Atmos) / (Atmos-DPAir Filter) = Pressure RatioRepair KitsMinor – includes just the basic components; Major – includes all the components needed for a full repair of a turbo; Universal Kits – includes each variation to accommodate for where there are several variations of a model i.e.  Flat or superback compressors wheels, straight or slender shafts etc.Seal PlatesThe component, usually made from aluminium, has a bore housing the compressor end piston ring seal that runs in the groove of the oil flinger or thrust collar. On some models, this component doubles up as being the supporting flange that the compressor housing fixes to.Shaft & WheelsThe complete assembly that describes the turbine wheel and shaft as one component – (Also referred to as a ‘Turbine Wheel’), uses the exhaust flow from the engine to spin a turbine, which in turn spins an air pump.Shaft NutsHolds the compressor wheel and other rotor group parts onto the shaft, normally has a left hand thread on modern turbos, this high precision machined nut has to be tightened to a specific torque.Thrust BearingsA single flat bearing that supports the positive and negative axial loads generated when the turbo rotor accelerates and decelerates. The bearing is fixed and the thrust collar runs within it. A pressurised oil film separates the ramped faces of the bearing from the journal surfaces of the collar.Thrust CollarThe half of a complete thrust collar that runs on the underside of the thrust bearing. The thrust collar is sometimes in two pieces for applications like a 360 degree thrust bearing.Thrust FlingersLocated on the turbine shaft, this sits through the hole in the seal plate and acts as a separator/seal between the thrust bearing, seal plate and compressor wheel.Thrust WasherFits between the journal bearing and thrust bearing, acting as a cushion to prevent the parts form touching.TrimIs the area ratio used to define the turbine and compressor wheels. To calculate the trim you use the inducer and exducer diameters.   For Example: Inducer2/Exducer2 = Trim