Παραπομπές ΟΕΜ σε Melett

Η διασταυρούμενη λειτουργίας αναζήτησης χρησιμοποιείται ειδικά για να βρει τον αντίστοιχο αριθμό της Melett από τον αρχικό αριθμό εξαρτήματος του turbo. Σημείωση: λειτουργεί με ελλιπή αριθμούς

Μπείτε σε οποιοδήποτε αρχικό εξάρτημα turbo Νο (Συμπεριλαμβανομένων CHRA) για να βρείτε το αντίστοιχο εξάρτημα της Melett